۱۳۸۹ خرداد ۱۲, چهارشنبه
ثمره وحشی گری های سربازان آذربایجانی: هزاران صلیب سنگی دارای قدمت چندین قرن و ارزش فرهنگی غیرقابل توصیف که اثر هنرمندان برجسته ارمنی بوده و به یاد اجداد و نیاکان ارمنیان جلفا (مخجوان) حکاکی شده بود، توسط سربازان آذربایجانی تبدیل به چنین سنگریزه هایی شده و در ساحل رود ارس تخلیه شد. هر بیننده ای خود این تصاویر و شواهد عینی را تفسیر نماید...


«نسل کشی فرهنگی» و تخریب بناهای یادبود ارامنه در نخجوان

بنا به اطلاعات حاصله از سفارت جمهوری ارمنستان در ایران به نقل از گزارش مطبوعاتی خلیفه گری ارامنه حوزه استان آذربایجان در ایران: «حدود 100 سرباز آذربایجانی در محل قبرستان ارامنه نخجوان واقع در ساحل رودخانه ارس حضور یافته و با استفاده از پتک و ابزارآلات دیگر اقدام به خرد کردن سنگ قبرها و صلیب های سنگی ارامنه نموده اند که بطور معجزه آسایی از حملات سال 2002 سالم مانده بودند».
به گزارش این منبع: «این امر اقدامی دیگر از سوی دولت آذربایجان است در زمینه تحریف تاریخ و برچیدن آثار ارامنه در قلمرو نخجوان». به گزارش سفارت، بناهای یادبود و قبرهای ارامنه در این خطه همچنان هدف اقدامات خرابکارانه برنامه ریزی شده از سوی آذربایجانی ها قرار می گیرند. در پرتو این اقدامات، رهبران مذهبی سه حوزه خلیفه گری ارامنه نگرانی خود را ابراز داشته و خطاب به جامعه بین الملل و سازمان های بین المللی از جمله یونسکو خواستار مساعدت آنها برای جلوگیری از تحقق اقدامات دیگر آذربایجان در زمینه تروریسم فرهنگی شده اند.
منبع خبر: www.regnum.ru/english/560850.html
مورخ: 15/12/2005