۱۳۸۹ آبان ۲۹, شنبه

مطالب مربوطه در Global Heritage Network

مطالب گنجانده شده در سایت Global Heritage Network پیرامون نسل کشی فرهنگی در جلفای نخجوان توسط آذربایجان را می توانید از طریق پیوند زیر مشاهده و مطالعه نمایید.
http://ghn.globalheritagefund.org/explore.php?id=1225#site_photos